Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van opblaasfiguurshop.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Opblaasfiguurshop.nl . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Annuleren van uw bestelling

Annuleren van uw bestelling is alleen per email en bij overmacht mogelijk. In het geval van verzending kunnen wij de pop kort voor de datum niet altijd uit het verzendproces halen. Neem contact op dan kijken we samen wat er mogelijk is. Het annuleren van gepersonaliseerde spandoeken is helaas niet mogelijk. 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opblaasfiguurshop.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Opblaasfiguurshop.nl.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Opblaasfiguurshop.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Opblaasfiguurshop.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Opblaasfiguurshop.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Onze Leveringsvoorwaarden aangaande onze producten vindt u in dit PDF bestand

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de algemene voorwaarden van opblaasfiguurshop.nl op deze pagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *