Waarom Abraham 50 jaar?

Het lijkt inmiddels heel gewoon dat we iemand Abraham noemen wanneer deze 50 jaar wordt. Vaak wordt het huis versierd of wordt er een Abraham pop in de tuin gezet. Maar waarom noemen we iemand die 50 jaar wordt eigenlijk abraham, waarom is het Abraham 50 jaar? Waar komt deze typisch Nederlandse traditie vandaan?

Waarom noemen we iemand Abraham bij 50 jaar?

Waar het écht vandaan komt is niet helemaal 100% zeker, maar er wordt algemeen vermoedt dat het ‘Abraham noemen’ zijn oorsprong vindt in een bijbeltekst. Namelijk Johannes 8, vers 57. In dit vers staat geschreven: De joden dan zeiden tot Hem:”Gij hebt nog geen vijftig jaren en hebt Gij Abraham gezien?”. 

Men gaat er vanuit dat door de jaren heen deze bijbeltekst op een dusdanige manier is geïnterpreteerd dat men er vanuit is gegaan dat iemand die 50 jaar is, Abraham heeft gezien.

Een modernere verklaring zou kunnen zijn dat men zegt: wijsheid komt met de jaren. In de bijbel komt Abraham naar voren als een vooraanstaand en wijs man.

Abraham pop Origineel

Abraham pop

Als iemand ‘Abraham heeft gezien’, dan wordt diegene vaak verrast met een Abraham pop in zijn tuin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *